עת הרוח

לאחר דורות רבים של הישרדות-בקושי, העיר של-רוח-המדבר-הכבירה שוב משגשגת בעוצמה. ללא כל סחורה מוחשית למכור, היא מרכז משגשג של רופאים, אמנים ודוברי רוחות. שנים של נדודים בדיונות הצחיחות שמרו על הידע הישן בקרב אנשיהם של חלק משבטיי המזרח, ועם דעיכת רוחות הטבע ידע זה יקר מכל.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License