the wedding

חתונתם של מינרווה פייטנית השלום וסנגל בן ההר היא ללא ספק החתונה המיוחדת ביותר שנראתה בעמק.
החתונה נמשכה שנה שלמה. הרקדנים והמוזיקאים, הטבחים והמלצרים, הפועלים שבנו את הבמות והמנקים, המלבישות והמאפרים, וכמובן הזוג המאושר ופמלייתו- כמו עיר אוהלים נודדת, שהו למשך שלושה ימים עד שבוע בכל אחת מערי שתי הממלכות וקיימו טקס התאחדות: מנהיג הישוב (אם זה לוחם משבט הררי ואם זה פייטן של ארכי-כפר בעמק) זימר את מזמור איחוד הממלכות ואת נכונות בני הישוב להשתייך לממלכה המאוחדת, ומינרווה וסנגל זימרו את מזמור הנישואין.

לא כל ערי העמק ויושבי ההרים הצטרפו אל ברית האיחוד, היו ישובים בודדים שסרבו להצטרף.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License