הופעת הפייטנים

בני נוג, בהובלת קאסן-הלומד-מאבותיו, מגיעים לעמק ומתפזרים בו- בונים את בתיהם ומחלקים נחלתם. אך ידיעות עדיין צריכות לעבור, ואזהרות על הסכנות החבויות, ועצות. וכיצד יעבירו מידע אם לא בדרך היחידה שהם יודעים: חריזה, מקצב, וצליל. במקור שירים אלו הועברו מאדם לאדם ישירות, אך שיטה זו מוגבלת- אדם אינו יכול להרחיק מביתו לזמן רב. ככל שהעמק גדל, מצאו את עצמם המוכשרים ביותר נודדים ומעברים את השירים והפיוטים החשובים ביותר למרחקים גדולים.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License