The Last Giant

מאטומבה (Matumba) הענקית היתה ענקית אביב של דבורים. כל עונות השנה היתה מאטומבה ישנה בתוך מאורת המשפחה, ורק באביב היתה קמה, נותנת לדבורי דבש לבנות כוורות על גופה, ומגנה עליהן בחירוף נפש.
מאטומבה היתה הענקית האחרונה ששרדה בעמק שבין ההרים; שנתה הארוכה הצילה אותה, בני נוג הלוחמים סברו שהיא מתה כשהם פגשו בה באחת מהפשיטות האחרונות, ולא התעקבו לבדוק.

קיטא (Kita) הילדה היתה נינה של קאסן*. תמיד אמרו על קיטא שהיא מנותקת. היתה לה שמיעה מעולה, היא היתה מסוגלת לנגן שיר באופן מושלם לאחר ששמעה אותו בקושי פעם אחת. אבל היא לא אהבה להקשיב למוזיקה, לכעסם הרב של כל תושבי הכפר בו היא חיה. היא לא אהבה שום דבר, כמעט. היא אהבה רק להתרחק מהכפר ולהקשיב לרוחות העמק; לציוצי הציפורים, לזמזום החרקים, לרשרוש העלים ברוח, לקריאות הריליבי.

מזה שנים רבות לא נתקלו איש בענק. היו שטענו שהענקים הובסו והוכחדו מעל פני אדמת העמק, היו שטענו שאין הם יצורים פשוטים כמו בני נוג שיכולים פשוט להשמד, ושהם רק מכינים את עצמם למתקפה מחודשת, שתהיה חזקה יותר ותחסל את הקאסונים כולם.

ההורים של קיטא היו קצת פרנואידיים בנושא הענקים. קיטא האמינה בכל ליבה שבקרוב מאוד תאלץ להתמודד עם מפגש בענק. ולכן היא לא הופתעה כלל כשאחד כזה קרה.

קיטא הלכה בעקבות קולות זמזום חזקים, ופגשה במאטומבה. שתיהן פחדו זו מזו פחד רב.

מאטומבה סיפרה לקיטא שהיא חיפשה בכל מאורות הענקים, שלא נותר עוד ענק חי בעמק, ושהיא בעצמה תמות בקרוב, כי הדבורים נעלמות גם הן. קיטא הבטיחה למסור את הידע של מאטומבה בשלמותו, ומאטומבה סיפרה לה את סיפור העמק המלא.

קיטא כתבה את 'מגילת סודות העמק' שנפתחת במילים 'ואולהל אמר'.

  • נוג>בורנגה ומורג>קגן>חיעד>קסאן

חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License