אפוס הפייטן המדברי

פייטני-ההלל של רוח הנמר המדברי חרדים לגורלו: התרבותם המהירה של סוג האדם דוחקת את רוח המדבר ומעמידה את רוחו של הנמר בסכנה.
פייטני-ההלל של רוח נמר המדבר מתאגדים במדבר לשלושה ימים של התעלות רוחנית ושירי הלל למדבר, מחברים את האפוס המפורסם מכולם, "הטרגדיה של פייטן המדבר", ויוצאים למסע הפצתו בקרב סוגי האדם.‎


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License