משהו חדש

אומרים שזו הייתה ביצה, אחרים טוענים שהיה זה גולם פרפר, ישנה מגילה שמספרת על ראשנים בתוך ברכת מים צלולים, אבל על דבר אחד כולם מסכמים - בארונו של הארכי-פייטן התחילו לייצר הכלאות של יוצרים חדשים. אף אחד לא יודע אם הייתה לזה מטרה או שמדובר בסקרנות גרידא של מי שכבר היה להם הכל. למרות זאת, תוכני הכתף עם זנב למור ארוך מרמזים שגם אם התחיל מהמניע הראשון, יש יותר מקמצוץ מהשני. תוכני הכתף נכנו בזיכרון פנומנלי ושמשו כמזכירים אישיים ונגנים פרטיים, וזנב הלמור שנכרך סביב הצוואר היה מקור חימום פופולארי ואופנתי בו בזמן, ממש עוצבו לשם מטרה. אך מלבד תוכני הכתף החביבים, אומרים שבין קשתות הארמון מסתובבים נוספים שהשתיקה יפה להם.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License