עליית התרבות הקאסונית

החיות המתוחכמות מסוג אדם שמות אבן על אבן ובית ליד בית, ובונות כפרים בארץ שבין ההרים. רוחות העמק נאלצות להצטופף ולפנות מקום לרוחות חדשות. אחרי כך, מגיעות הערים בהן הם מתקבצים והדרכים הסלולות עליהן הם מטיילים. בני האדם שחיים בעמק נקראים בני התרבות הקאסונית. בני האדם שחיים על ההרים אינם נקראים כלל בני תרבות.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License