תגובת ההרים

כיצד הגיבו תושבי ההרים להוצאתו להורג של לורט?

עומדת אני על האבן, לכן הקשיבו לי.

שימעו דברי עד אשר אסיים לומר אותם, או עד אשר תיפול האבן.

לורט אחינו, בן ראנאס בת קארא בת תישפר אם אימותינו הצחה מכל שמיים, נשחט תחת השמש ותחת אורה על-ידי שוכני הבוץ אשר בעמק, אף לאחר שחלק עימם הן את המלח והן את האבן, והן את השיר אשר הוא חוקם שלהם עצמם.

אני היא ראגיא בת לורס בת גורחן בת תישפר אם אימנו הצחה מכל שמיים, ולורט הציל את חיי בן-אחי רודט בן מוקל בת קארא בת תישפר אם אמינו הצחה מכל שמיים.

הוא הציל את חייו בפני ההר ובפני הרוח ובפני השמש העומדת במרומים, אם כל חי.

ועל הצלה זו אני, ראגיא מבנות תישפר, קוראת לנקמה. עשרה דורות לא נשכח, עשרה דורות לא נסלח, עשרה דורות לא נשקוט עד שעשרה על כל רוצח יראו את מותם.

כך יהא בפני ההר, וכך יהא בפני הרוח, וכך יהא בפני השמש אם-כל-חי. אעמוד על האבן עד אשר דבריי יחתמו או עד אשר תיפול האבן וכל ההר איתה.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License