מלחמת ההרים והגאיות (אירוע)

עם עלייתן של ממלכות יציבות יחסית ביבשת מרכזית, החלו גם חיכוכים עזים. לא רק עקב ריב על משאבים ויריבויות פוליטיות - כל ממלכה החזיקה במקור הקסם שלה כמסורת ארוכת שנים, כדרך האחת הנכונה לפרש את העולם המיסטי, ודרכו, את העולם הפיזי ואת המוסר האנושי.
עיקר המלחמה נערכה באמצעות מטילי לחשים, יצורים מזומנים וקבוצות קומנדו, בין היתר עקב תוואי השטח הקשים שלא איפשרו תנועה של צבאות גדולים.
ממלכות רבות נפלו במלחמות האלו, אך לאחריה קמו בריתות חזקות וארוכות שנים, וביניהן גם מועצת הקוסמים, שהכירה בקיומן של דרכי קסם שונות, והגדירה ואיחדה את המסדרים.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License