המלחמה על עתיד האנושות (תקופה)

בתקופה קודמת שבט הסהר, משפחה של קוסמים שמקור כוחם הוא הירח, הכתיר את בניו ובנותיו לשליטים על מרבית האנושות. אך עוד בטרם האנושות מספיקה לשגר טיל ראשון לחלל, או אפילו לפתח את הטכנולוגיה הנחוצה, מגיעים החייזרים מגזע ה-האמאנו ומבקשים להפקיע את השליטה מידי שבט הסהר ולספח את עולם הבית של האנושות לאימפריה שלהם.

מלחמה עקובה מדם מתחוללת בין הכובשים החייזריים ובין תומכי שבט הסהר. לחייזרים טכנולוגיה עדיפה, אך בהתחלה נראה שבני-האדם מסוגלים לעצור אותם בזכות רוח לחימה, יתרון הביתיות, יתרון מספרי, ואומנויות לחימה קסומות שעולות באיכותן על אלו של החייזרים.

בין בני-האדם ישנם רבים שמתנגדים לעריצותם של בני שבט הסהר, ורואים במתקפת החייזרים הזדמנות להפיל את משפחת המלוכה השנואה. בסיועם של אותם מורדים מצליחים החייזרים למוטט את שלטונם של בני שבט הסהר ולכבוש את עולם הבית של האנושות. באופן רשמי העולם נשלט עתה על-ידי ממשלה המורכבת מבני אנוש מבין מנהיגי המרד במלוכה, אך למעשה זוהי ממשלת בובות מושחתת שמופעלת מאחורי הקלעים בידי ה-האמאנו.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License