ניתוץ הירח (סצנה)

רקע: הבצורת הנוראה שמקורה באירועי הארץ היבשה מחלישה את ה-האמאנו במיוחד. בצעד נואש, הגנרלים של ה-האמאנו מחפשים לנטרל את הקוסמים האנושיים ולא משנה מה יהיה המחיר.
השאלה: מהי השפעתה של פגיעה במקור כוח, על כוחם של קוסמים המנצלים מקור זה?
מה קורה: שני פרחי-קוסמים מגלים ספר עתיק העוסק בנבואה על ניתוץ הירח.

ריחו המריר של אבק עלה מהספר עם כל דף שהפכו - דף ועוד דף של קלף עתיק ויבש.
"הנה זה," לחש אוסו, "הנבואה על נפילת הירח… כפי שמופיעה בכתוביו של המטורף מסאמירה.

קינו רכנה לעבר אוסו. היא הניחה על השולחן קונכיה ספירלית ונעצה את זרת ידה השמאלית לתוך פתח הקונכיה. "קדימה, אני מתעדת את זה", לחשה

אוסו החל לקרוא.
"ובימא השבעה לנפילת מי המפל, ייפולו מי מפל אלו כלא נפלו מימי קדם - עת ציפייה לי בקן התור שעל רום הודו העתיק המפוסל בכיכר העיר…"
"אפשר לדלג על זה?" קינו קטעה את אוסו. הוא הרים אליה מבט שואל. "ההקדמות של המטורף מסאמירה מוכיחות שהוא מטורף ואף פעם לא קשורות לאירועים שעליהם הוא מדבר. לא אכפת לי שהוא חזה את חזיון ניתוץ הירח ביום השביעי לאחר ביקורו באיזה מפל-מים ובזמן שצפה בציפורים…", הסבירה.

אוסו חזר לטקסט, מדלג כבקשתה על כמה שורות.
"וארא ברק כעין הברקת והוא זורם לו אל על ושוטף רקיע ומשסף עבים במעופו וזורם עוד. כעין הברקת הברק והוא ירוק ומבריק מאוד. חרדה נפשי עת ארא ברק והברק זורם אל על ואל תוך הירח והירח רעם ורעד והלם ונותץ מהברק ונפל ורוסק. ארא יראה רעה כי עת…"
"אבל רגע! הוא כתב שמי המפל יפלו … אולי הכוונה היא לשבט האשדות? הם נפלו נפילו רצינית - הנפילה האחרונה שלהם!"
אוסו הרים את מבטו בשנית ונעץ את עיניו בקינו. "הסקת המסקנות שלך מעמידה אותך בקנה אחד עם המטורף מסאמירה. את מוכנה להפסיק לקטוע אותי? תמיד את עושה את זה!"
.קינו התעלמה ממנו לגמרי
"קוסמי האשדות הוצאו כולם להורג… הוא אומר שהחזון שלו נראה ביום השביעי לנפילת מי המפל - נפילת שבט האשדות… מתי שבט האשדות נפל? לפני יומיים כאשר חוסל האחרון בהם? לפני חמישה ימים כאשר הוצא צו ההריגה נגדם?"
הפעם היה זה תורו של אוסו לקטוע את קינו.
"הנפילה שלהם היא מתי שהקסם שלהם ייבש לגמרי את הנהר, לפני שבעה ימים. כשהנהר שלהם מת, הקסם שלהם מת איתו…"

תשובה: כאשר מקור הכוח של שבט קוסמים "מת", הקסם של השבט מת איתו - קסם בזבזני עלול לקחת יותר מדיי כוח ממקור הכוח ולפגוע בו בעצמו.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License