עליית הדימונולוגיה (אירוע)

עם העלייה בתכיפות הופעתם של שדים - למעשה, ה-האמאנו ומכשיריהם - מתפתח תחום קסם חדש העוסק בשליטה בשדים. התחום זוכה לעצמאות והכרה לאחר "הסייג הגדול", מועצת הקוסמים בה מפרידים עצמם מזמני השדים ממכשפי החיות בריב גדול. זימון ושליטה בשדים נחשבים עדיין לתחומי קסם מסוכנים מאוד, שכן התוצאות בלתי צפויות, ולרוב מובילות להרס רב. עם זאת, מנהיגים כריזמטיים עולים בקרב המזמנים ומבססים את האסכולה החדשה שלהם כתחום קסם עצמאי.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License