הפלישה העלומה (אירוע)

הפלישה העלומה סימנה את תחילת הקץ של עידן החירות. הסימנים הראשונים להופעת ה-האמאנו נראו באופק עוד לפני שה-האמאנו עצמם יצרו קשר ראשוני עם בני האנוש. בתחילו היו שמועות על אורות מוזרים בחשכת היער או על חיות שמצאו את מותן בדרכים מסתוריות - בהמשך פנו הכל אל הקוסמים השונים: נראה היה ששדים החלו צובאים על העולם המוכר.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License