הארץ היבשה (אירוע)

כוחם של השבטים הלוחמים בפלישה הולך ונחלש בהדרגה כאשר ה-האמאנו מגבירים את המאמץ לכבוש את מאחז היאוש, בו נצורים בני האנוש החופשיים האחרונים. חלק מהשבטים מצטרפים אל כוחות הפלישה, אחרים נסוגים למקומות מסתור נידחים. ראשונים להיכחד הם בני שבט האשדות, אשר הקוסמים שלהם שואבים את כוחם מהנהר. קוסמי שבט האשדות נוהגים בפזיזות ומייבשים את הנהר הגדול שממנו הם שואבים את כוחם. המהלך מטה את הכף לזמן מה לטובת בני האנוש, אולם כעת בני האנוש וה-האמאנו כאחד נתונים בבצורת קשה. הארץ הולכת ומתייבשת בהדרגה כאשר רוחות הנהר גוועות בזו אחר זו והמעיינות מפסיקים להביא מים.
בזעמו על הבצורת, השליט העליון הנוכחי של שבט הסהר, הוד קדושתו הרב-מג העתיק פאוביוס "הפחדן", מורה על הוצאתם להורג של בני שבט האשדות במהלך אכזרי ומיותר אשר פוגע עוד-יותר בהתנגדות האנושית לפלישה.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License