הגלות השחורה (תקופה)

תקופה קשה זו מתחילה עם החלטתו של סנאט אימפריית ה-האמאנו לגרש את בני האנוש מעולמם, מהלך שלא בוצע לפני כן מעולם. באמצעים שונים נלקחים עמי העולם האנושי לפלנטות ותחנות חלל רחוקות, מפולגים וחסרי הנהגה, מנותקים אלו מאלו. תקופה ארוכה זו, בה נלקח האדם אל תוך הלילה השחור וכל תקוותיו נבלעות בחשיכה, מכונה הגלות השחורה.
עם הזמן נולדים דורות שעבורם כדור הארץ ושבטי האדם האחרים אינם אלא אגדה.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License