שבט הדרכים מתחיל במרד

המערכה נגד שבט הסהר מתחילה עם פנייתם של ההאמאנו לשבט הדרכים, אסופת משפחות סוחרים ממורמרת וחסרת השפעה, הסולדת משלטון שבט הסהר. ההאמאנו פונים בתחילה באמצעות שליחי "שדים", אך לאחר מספר חודשים של משא ומתן זהיר, חושפים עצמם בפני מנהיגי שבט הדרכים.

ההאמאנו בוחרים בשבט הדרכים ממספר סיבות. ראשית, קסמם אינו בוטה במיוחד, ונוגע למסע בטוח ואורכי חיים, קונספטים ארוכים ומעורפלים. קסמיהם אינם רעשניים ומובהקים, וההאמאנו מרגישים בטוחים יותר בעבודה איתם. שנית, שבט הדרכים נע ונד בכל רחבי היבשת הראשית של סיילום, ומחזיק ברשת קשרים בת מאות שנים. באמצעות קשריהם, מסוגלים בני השבט להתחיל בתוכניות וארגונים לקראת המרד תחת אפם של השבטים השולטים.

המערכה מתחילה ממש רק לאחר מספר שנים של התארגנות, עם גיוסו של שבט חצות רב-העוצמה והפיכת המרד לגלוי. לאורך כל הזמן הזה, רק אנשי שבט הדרכים מודעים לכוח האמיתי שמאחורי המרד. בני בריתם פשוט שמחים לקבל תמיכה ואספקה ולא שואלים עצמם מה מקורם.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License