המרד על נימגה-3(אירוע)

כל אימפריה, אחרי מסע כיבושים גדול, צריכה להתמודד עם הצבא החוזר הביתה: הנכים הדורשים סעד, החיילים הדורשים נחלה, והגנרלים הדורשים שררה.

נימגה-3 היא תחנת חלל קטנה, ששימשה לייצור שדים לוחמים שנשלחו לסאליום. אחרי כניעת בני האדם, התחנה ננטשה, אך לא פונתה באופן מסודר; קולונל סורר העדיף להכריז עליה כריקה ולאפשר לחייליו לבזוז אותה, כדי לקחת ממנה מזכרות וכפיצוי נוסף על שירותם הנאמן.

במהלך השנים החולפות, ספינות החולפות לבד בקרבת נימגה-3 נטו להיעלם באורח פלא. השלטונות ייחסו זאת לפעילות פיראטית או לכישוף אנושי, נאבקו בשניהם במקביל, והזהירו קפטנים מטיסה כיחידים1

שנים רבות לאחר מכן, במסגרת שיקום התחנות הנטושות לשימוש אזרחי, מתגלה הסיבה:
שד-הרס קדמון, שנותר בתחנה מימי המלחמה, השתלט על נימגה-3 וקבע שם את מקום משכנו.
הניצולים מבין צי הבנייה שנתקל בו לראשונה טוענים כי שמעו קול מפלצתי קורא במערכות הקשר: "שמעו את קולי. שמעו את קולי."

ברחבי אימפריית ה-האמאנו, השלטונות והעם כמרקחה: רבים דורשים להשמיד את היצור המאיים, אך כמה בכירי צבא רוצים לשבות אותו ולחקור את מהותו.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License