אדום כדם (סצינה)

רקע: ממלכת שאריה נמצאת על סף קריסה, אחרי מותו של מלכם בשדה הקרב מול אויביהם ממזרח. המלך לא הותיר יורש, והממלכה בדרכה להתפרקות והגליה בידיהם של השבטים הדרומיים.
השאלה: מהו מקורו של המיתוס על אדומי השיער?
מה קורה: טאריגן, לוחם מממלכת שאריה, מוצא ספינת סיור האמאנית, ובאמצעות הסייר מבסס עצמו כמלך החדש.

העשן המסתחרר אל האוויר משך את טאריגן אל מעבר לגבעה הבאה.
הוא אמור היה רק לחפש אחר נחל, למצוא איזה מקור מים בשביל הפלוגה שלו. הוא עשה זאת בחוסר חשק, ובזבז את זמנו בשיטוטים. כולם כבר ידעו שהממלכה עבורה נלחמו עתידה לפרק עצמה מבפנים בכל מקרה, ואף ניצחון בשדה הקרב לא יציל אותה. שאריה אבודה, לכאן או לכאן.
כבר זמן מה שהוא עקב אחרי עמוד העשן המסתחרר. אף פלוגה אחרת מצבאו לא אמורה היתה להיות בעמק הזה, כך שנותרו רק שתי אפשרויות: מקומיים, או חיילי אויב. לתדהמתו, הוא גילה דבר מה אחר לגמרי: פיסות מתכת פזורות לכל עבר, סביב מה שנראה היה ככדור מוארך, שבור ועולה באש.

טאריגן ירד אל ההריסות, במהירות, חניתו בידו. משהו זז בפנים, משהו זר. טאריגן התקרב עד לקיר המתכת העקום, ובחן את היצור מקרוב. דבר שכזה לא ראה מעולם. הוא בבירור היה פצוע - יהיה אשר יהיה הדבר הזה, הוא מדמם כמו כל בן אנוש וחיה. דמו היה כתום מדי, סמיך מדי, חסר ריח. טאריגן הבחין כי גם היצור מחזיק בחנית, ארוכה ומתכתית, הבזקים קלים סביבה. מבלי לחשוב פעמיים, הוא חטף את החנית מתוך התא, ואפילו שהרגיש מעין זרם מוזר בגופו, המשיך להחזיק בה. שלל, מקברו של היצור הזר!

תנועתה של החנית על גופו העירה את היצור, והוא פקח עיניים חייזריות, מנסה למקד אותן בטאריגן. הוא הבחין במסך שלצידו, נקודה קטנה מהבהבת - הוא נפל הרחק ממסלול הסיור המתוכנן! קולות מוזרים בקעו מפיו.
"לא אסבול את קללת מותך, תפלץ!" צעק טאריגן, וחבט ביצור עם חניתו החדשה. זרם כחול בקע מהחנית עם רגע נגיעתה בעור, והיצור צווח, מתקפל במקומו. בו-בזמן נוצרה מעין מעטפת כחולה מסביב לגופו של טאריגן, וזרועו של החייזר, שנעה בעוויתות, נתקעה במעטפת כאילו היתה קיר קשיח. המעטפת נעלמה בן-רגע לאחר מכן.

טאריגן הביט בחניתו בהערכה מחודשת. "איני יודע מאיזה מן ירח נפלת, יצור, או איזה מן אל היית… אך כעת אתה בשר ודם כמו כולנו." הוא טבל את ידו בדמו של היצור, ומרח אותו בשיערו. "גופך ונשמתך שלי כעת! דמך הוא רכושי! קום, קום עכשיו! הדרך לשאריה ארוכה."

בתוך כמה דקות כבר היו השניים בתנועה מערבה, משאירים מאחוריהם את הריסות ספינת הסיור. טאריגן כבר ראה בעיני רוחו כיצד הוא עולה לגדולה כמנהיג רב-עוצמה, מוחה את אויבי הממלכה באמצעות נשק האלים שבידו. את היצור ישמור בסוד, כמובן. וימשיך למרוח את דמו על ראשו, כדי לזכות בברכת האלוהות… כמה שנים שרק יצליח להחזיקו בחיים.

תשובה: מלך אגדי מתקופת המלחמות העתיקות, ששיערו הפך לאדום כאש, נעשה עקב כך לבלתי מנוצח.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License