פתוח לכל (סצנה)

השאלה: מה הייתה המטרה המוצהרת העיקרית במצע הבחירות של סקרום סבויום, בן האנוש הראשון בפרלמנט הגלקטי?
מה קורה: כמה חברי פרלמנט מדברים על ההשלכות של כניסת בן אנוש לפרלמנט.

"השרצים האלו מפנים את הממסד שלנו נגדנו" הכריז קורו. הוא כיבה בהפגנתיות את הסיגר שלו לתוך מאפרה וקם מהכסא, פוסע באיטיות אל המסך שגודלו כקיר. המסך הציג גרפים שונים של סקרים אודות הפרלמנט.
"הפרלמנט מאגד את תושבי העולמות השונים בני הגזעים הנאורים, הטכנולוגיים - אולם שבן אנוש יצטרף לפרלמנט? כאילו היה זה מועדון הפתוח לכל?" נהימות הסכמה ליוו את דברים של קורו. הוא השתתק לרגע, מתענג על הרגע.
"בני האנוש הם גזע חשוך ואפל. מאז ומעולם היו נגועים בדבר הזה, הקסם, שיש לו חוקים משלו שאינם תואמים את המדע. הם יושבים באותה הרמה כמו הגרועים שבשדים מהאגדות!"

סחירה הצביעה בידה, מחכה לאישור לדבר.
"כן?" שאל אותה קורו
סחירה קמה ממושבה ופנתה אל שאר הנוכחים "הרגע נשלחו למחשב שלי תוצאות הסקרים. מבין התומכים בסקרום סבויום: 39% בלבד הם בני אנוש."
אחד הנוכחים התפרץ בזעם "שבן אנוש יתקבל לפרלמנט- זה עוד מילא, אבל שהאמאנו יקדמו אותו לשם?!"

קורו הרגיע את הרוחות והחל מעביר את המצגת על המסך הגדול באמצעות שלט. הוא דיבר במהירות.
"נראה שרבים, מכל העולמות, מאזינים לשידורים של סבויום. אזרחים רבים באימפריה מזדהים עם הסיסמאות שלו. הוא קורא לזה "לחימה בגזענות"… אני קורא לזה "חוקים שמתוך הכרח". הסיסמה העיקרית שלו היא "סוף לאיסור המפגש"…"
"איסור המפגש?" את דבריו של קורו קטע אחד הפעילים הצעירים שנכחו בדיון. "מה פשר הדבר?"

"בצע את שיעורי הבית שלך, ילד" ענה לו קורו. "כידוע לך, בני האנוש מחולקים לשבטים שונים הנבדלים בסוגי הקסם שלהם. איסור המפגש הוא חוק עוד מתקופת המלחמה בסאליום, שנועד למנוע מצב שסוגי קסם חדשים נוצרים - כאלו שהאימפריה עוד לא למדה להתמודד איתם. החוק מגדיר כל מפגש פיזי בין בני שבטים שונים כפשע פלילי."

תשובה: סקרום סבויום נאבק למגר חוקים גזעניים ובראשם "איסור המפגש": חוק מתקופת "האיסור" אשר מגדיר מפגש פיזי בין בני אנוש משבטים שונים כפשע פלילי.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License