אימפריית ה-האמאנו מתרחבת אל החלל החיצון (אירוע)

כאשר עולמם הקטן של ה-האמאנו כלה מלהכילם ומשאביו הולכים ומדלדלים, המנהיגים שולחים את עינם אל השמיים.
בתחילה, מוחלפים גשושי המחקר בכוחות סיור מיוחדים של הצבא ולאחר מכן ממוקם המוצב הצבאי הלוייני הראשון של ה-האמאנו.

במהלך עשרים ושבע השנים הבאות, ה-האמאנו מיישבים שני עולמות נוספים וכן אסטרואידים וירחים רבים. אלו קטנים ביותר וספינות החלל שנבנות על גביהם הופכות במהרה למבנים גדולים יותר מהאסטרואיד עליו הוקמו. כל ספינת חלל כזו גדולה כעיר קטנה ואוספת משאבים כמו גז ומחצבים. ברגע שהאסטרואיד או הירח מרוקן ממשאבים, התחנה ננטשת.

ברבות השנים, הפכו התחנות העתיקות הללו למקומות מסתור של פושעים נמלטים ולבתי כלא. אחרים התפתחו ממש לבועות אקולוגיות על בסיס המזיקים אשר הגיע לתחנה עם ה-האמאנו ונשארו אחריהם.

לאט-לאט, חלליות סיור, גשושים וטלסקופים שונים נשלחים הלאה, לאתר עולמות נוספים שניתן ליישבם.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License