הכוכבים דועכים (אירוע)

השבט העיקרי להצטרף לשורות המורדים בשבט הסהר, הינו שבט חצות. שבט חצות החזיק בקסם שמקורו בכוכבים, אולם כמו שאור הירח גובר על אור הכוכבים, כך גברו קוסמי שבט הסהר על חבריהם משבט חצות בכל מובן.
הקנאה ותאוות השלטון הובילו את מנהיגי שבט חצות לתמוך בפולשים ה-האמאנים, אולם ה-האמאנים שלחו את תומכיהם הטריים אל מותם בידי התאחדות השבטים הנאמנים לשבט הסהר.
את השורדים משבט חצות ניתן למנות על כף יד האמאנית אחת, ועל כן מכונה המאורע "דעיכת הכוכבים".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License