שבט אש גווע (אירוע)

שבט אש, שמעולם לא היה מבין השבטים הגדולים, נעלם מהרישומים. לפי מעקבם של ה-האמאנו, כבר מספר דורות שהילודה בקרבם מצטמצמת. במקור הם חלקו תחנת חלל עתיקה עם קבוצת אמנים מגזע ה-האמאנו, אך עם השנים האמנים עזבו, ונותרו רק אנשי שבט אש, עד שבסופו של דבר ספינת סיור שנשלחה לבדוק מה המצב אחרי שנים ללא קשר, גילתה רק רישומים מפי אחרוני הבנים.

הידיעה מתפשטת בקרב שאר שבטי האדם, אפילו שדבר קיומו של שבט אש כמעט ולא היה ידוע, וזאת מאחר והם כולם היו אדומי שיער - סימן רב משמעות שנשמר במסורת במהלך הגולה השחורה. במקומות מסוימים נטען שה-האמאנו חיסלו אותם, חוששים שיקום מקרבם מנהיג או מכשף רב עוצמה שיוביל את בני האנוש לגאולה. במקומות אחרים נחשב סופו של השבט לסופה של התקווה ליחודיות אנושית, מה שמוביל כמה מהצעירים למרוד כנגד המסורות הנוקשות של שבטי האדם ולחפש מקום משל עצמם בחברת ה-האמאנו.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License