עידן החירות (תקופה)

אי-שם בחלל האפל והקר מרחפת לה פלנטה כחולה, מכוסה ברובה במים. יושביה, בני האדם, מאמינים עדיים שהם צורת החיים התבונית היחידה ביקום, והעולם שלהם הוא היחיד עליו התפתחו חיים. זוהי התקופה שקדמה למגע הראשוני בין האנושות לבין הכובשים החייזריים מגזע ה-האמאנו. תקופה בה התרבות האנושית התפתחה באין מפריע, בבידוד מזהיר. בתקופה זו בני האדם עדיין אדונים לגורלם, והם מאמינים שהמצב הזה יימשך לנצח.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License