עידן השוויון (תקופה)

בעידן השוויון התרבות האנושית נטמעה כליל בזו של אימפריית ה-האמאנו. בני האדם הם אזרחים שווי זכויות באימפריה. והאפליה הגזענית נגדם גוועת אט אט, וחלקם מגיעים לתפקידים בכירים שבעבר היו פתוחים רק בפני בני גזע ה-האמאנו. ניתן למצוא אותם בכל רחבי האימפריה, ורובם אף מעולם לא ביקרו בעולם הבית המקורי של האנושות.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License