מותו של גאר

גאר, מקים המוסד האקדמי המשפיע ביותר של תקופתו, שפועלו המפורסם השפיע עוד שנים רבות, שבניצוחו התזמורת של לורט היתה הטובה ביותר בעמק, נפטר מזיקנה בשיבה טובה.

בספרייתו נמצאו עשרות יצירות עתיקות המתארות את חיי הדבורים, אבל המדע לא יודע להפריד עד הסוף בין המשלים הרבים שהלחין לבין אורח החיים האמיתי של דבורי הדבש שהוא תיעד בטיוליו אל גאיות הפרחים. בין השאלות שתשובות עליהן לא ניתן היה למצוא באופן ברור בין כתביו של dtr, אפשר למצוא את השאלות- האם מלכות דבורי הדבש דיברו עם מלכי הענקים בשפת הענקים או בשפת הדבורים? אילו פרחים ביקשו הדבורים מבני כפר של-רוח-הדבש הקדום לשתול בשדות שסביב הכפר תמורת הרשות להשתמש בדבש?
כמו כן, הכוורות המוצגות במוזיאון "הדבורה" הגדול שבעיר הבירה הן הכוורות שהציב dtr בגינתו, בתקווה לראות דבורה אמיתית אחת בימי חייו.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License