מנוסתו של נוג

נוג הוא צייד צעיר, שיוצא להוכיח את התעוזה שלו בכך שיביא הביתה גוויה של אחד היצורים הענקיים שמשוטטים במישור הגדול. אחרי קרב דרמטי, הוא מוצא את עצמו במנוסה עיוורת מהיצור שבחר לאתגר אותו. הוא נופל במורד צוק קטן ומוצא את עצמו בעמק יפיפה שאיש מעולם לא ראה קודם.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License