חמש שנים צחיחות

אחד אחד, כשלו כלי הנגינה. תחילה היה החליל מקרן היעל המדברי, ואחריו לא אחרו התוף, חליל הפאן, והעוד. ועברו כמה שנים.

בשנים אלה, היבול היה דל- כי ממי יוכלו בני האדם לבקש את פוריות חלקותיהם?
בשנים אלה, הדגה והצייד היו דלים- כי מדוע תתן הארץ בניה והים פירותיו?
בשנים אלה, נאבדו ההולכים בדרכים- כי מי יראה את דרכם?

חמש שנים בהן רק הערים החזיקו, כי רוחות העיר החזיקו את קירותיהן ואת חומותיהן. אך עיר ללא משאבים לא תשרוד זמן רב.

הרוח נשבה, והאדמה פרחה, והמים זרמו, אך כבר לא עבור בני-קאסן.

דבר מה חייב היה להשתנות.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License