דיסוננס - חודש של הפסד

"כל מי שבא, ישים לב ויקשיב: מה שניבנה, ניתן להשיב"
על שערי הקשת הארכיטקטונית

בחודש הראשון, "מלחמת הדייגים", כפי שכבר אז נקראה, נוטה באופן מובהק לטובת המורדים. הספד גורר הפסד בקרבות שלא היו כמוהם בעמק מעולם.

צוות קומפוזיטורים מהקשת הארכיטקטונית עומלים יום ולילה לתכנון פתרון שיאפשר לצבאות הפייטנים לנחול השיג ראשון בקרב: שיר הפירוק הראשון.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License