חורבן העיר "של רוח המדבר הכבירה"

שרשרת המזון ניתקה, גלגל החיים בלם.
במקום שבו היה נווה מדבר, יש רק תהום עמוקה, ותחתיה מחילה על גבי מחילה, מנהרה על גבי מנהרה. שם, אי-שם למטה, יש עוד מים; אבל המים האלה לא לכולם.
במקום שבו הנמר הנאצל צד את הראם ורץ-המדבר, לא נותר צייד או ניצוד; שניהם מתו בצמא. חיות קטנות אפורות אחרות מתרוצצות בנקיקים, שותות מי-מנהרות ואוכלות פירות משונים.
הו רוח מדבר נשכחת, ברכי את בנייך הקטנים. הלוא החיים הקטנים שלהם הם פרק בסאגה הגדולה שלך.
הו פייטן-מדבר אילם, כתוב להם שיר-הלל חדש. הלוא הטרגדיה הגדולה שלך היא סיפור בראשית שלהם.
הו עקלתון נורא, ימח שמך וימח שם מי שפיטם אותך. כמה עוד תהפוך ותחפור את האדמה; הלוא בכל מקום בו תדרוך, לא יקוו עוד מים מעל פני האדמה.
הו בני-נוג, הו קאסונים, אל תבכו על העיר של-רוח-המדבר-הכבירה. כל כולה עוד שם במעמקים, במחילות שהותיר אחריו העקלתון. יש להם שם מים לשתות, מלח למכור, רפש לאכול ולקח להפנים.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License