היווצרות הארכי-כפרים

שלושת הערים הגדולות ביותר, "של רוח הפייטן" "של רוח החליל" ו"של רוח השיר", כורתות ברית, ממנות ארכי-פייטן ראשון להיות שליטן, מתחילות לגבות מתושביהן מיסים על נגינה ומזון ויוצרות את הארכי-כפר הראשון.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License