עלילות בני נוג

נוג מתואר (על פי המיתולוגיה הקאסונית) כאבי האנושות בעמק, וסיפורים רבים מסופרים על בני משפחתו, ובעיקר על ילדיו: מורג האדיר, בורנגה הציידת, וואן המכשף וטירידה היפהפייה.
הם, וילדיהם הרבים, מתוארים לפעמים כהורי העמים שבעמק, וגם אם סיפור מוצא זה מוסכם על העמים השונים, התכונות והיחסים שמתוארים בסיפורים משתנים באופן חריף כתלות במספר, מוצאו ודעתו על שכניו, שהם - כך מספרים - קרוביו הרחוקים.


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License