שובו של הירח השלישי

תקופת ההתחלה של "הירח השלישי"

צבע - לבן

שובו של הירח השלישי' היא התקופה שבה הלוויין הזה חזר, חזרה המביאה עמה שינויים משמעותיים למזג האוויר, האקלים, נדידות של בעלי חיים, וכמובן, הקסם האפל. הקסם הוא אפל, כי הירח השלישי נחשב מקום אפל, כמו גיהינום, אבל אפשר להשתמש בקסם איך שרוצים, וזו תקופה light דווקא כי אנשים מגלים שכל הסיפורים והמיתוסים על הירח לא היו מדויקים, וכן אפשר להשתמש בקסם הזה

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License