משאל העם ה-32

שלוש החלטות נהגו לקחת הקאסונים באמצעות התכנסות גדולה במקדש רוחות העיר, דיון והצבעה: יציאה למלחמה, הסכמה להפסקת אש וכניעה.

משאל העם ה-32 של העיר של-רוח-הדייג-בר-המזל עסק ביציאה למלחמת הדייגים, והוא המשאל הארוך ביותר המוכר למדע: הוא נמשך כשלושים ושבע שעות, במהלכו היו ארבע לידות, יותר מארבעים התעלפויות ואיבודי הכרה, ושלושה הרוגים מהתקוטטות השניה (שמוערכת לכעשר שעות לתוך הדיון, שעתיים לפני ההפסקה).

להלן תרגום פרוטוקול המשאל ה-32 כפי שהוא מופיע בספרית ההיסטוריה בעיר של-רוח-הפייטן-הגדול:

של רוח הדייג בר המזל #32
אנו תושבי העיר של-רוח-הדייג-בר-המזל מתכנסים מתוך יאושנו הרב וחרפת הרעב בה אנו שרויים וקולות בנינו שקוראים לנו לצאת למלחמה בשם הקולות מין העומקים כדי לדון בדרכי הפעולה העומדות בפנינו מתוך שאיננו מוכנים לתת למנגינת חיינו לדעוך בשל התנוונותם של רוחות עירנו שנטשונו ופחדנותם הרבה של כוהנינו הפייטנים
ואלו תוצאות הצבעותינו
נטישת העיר: נגד
גירוש פייטני העיר ומינוי פייטנים חדשים: נגד
התנתקות ממוסד הפייטנות: לא נערכה הצבעה מכיוון שהחלה קטטה רעה ושלושה מבנינו נהרגו תהי מנגינת לבבותיהם ושירת עיניהם צרורה בצרור רוחות העולם
שליחת פייטנים שאינם שליחיו של הארכי-פייטן אל רוחות העומק המסתוריות והתכנסות לדיון חוזר: בעד
אנו תושבי העיר של-רוח-הדייג-בר-המזל מסכימים על פי חוקי מנגינת החירות והאחווה שתוצאות הדיון ה-32 שהתקיים בעירנו מקובלים על כולנו


חזרה לדף הראשי של "הארץ בין ההרים"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License